Бандл с PS4 и Vita замечен на Amazon France

Читайте также..