13 Английских скриншотов Final Fantasy XIII

Читайте также..

  • Black Soul

    ни че та! симпатично :)